През 2019 г. са преработени 114,3 хил. тона пресни плодове и 105,3 хил. тона пресни зеленчуци. Готовата продукция от плодове е 74,0 хил. тона, а от зеленчуци – 101,8 хил. тона. Това сочат данни за миналата година, обобщени от отдел „Агростатистика“ към Министерството на земеделието.

De minimis: Кандидатстват производители на плодове, зеленчуци, роза и лозя

За дейността си през 2019 г. данни са предоставили 223 предприятия. Като търговски дружества са регистрирани 89% от тях, а останалите са еднолични търговци и кооперации. 

С най-голям дял от преработените плодове са ябълките, черешите и прасковите, а от зеленчуците – доматите, пиперът и картофите.

Пресни плодове, доставени за преработка (графика 1)

Преработените през 2019 г. пресни плодове са с 16,6% повече от предходната година. С най-голям дял са тези, доставени от български производители – 45%, следват доставките от ЕС – 17%, и внос от трети страни – 31%. Предприятията стопанисват 814 ха, от които са доставени 5% от преработените плодове. Делът на плодовете, преработени на ишлеме, е 2%. 

Пресни зеленчуци, доставени за преработка (графика 2)

Преработените през 2019 г. пресни зеленчуци са с 3,5 % повече спрямо година по-рано. От тях с най-голям дял са доставените от български производители – 86%, следват доставките от ЕС – 7%, и внос от трети страни – 3%. От площите, стопанисвани от предприятията (282 ха), са доставени 3% от преработените зеленчуци. На ишлеме са преработени 1% от зеленчуците.

114 предприятия преработват пресни плодове през 2019 г. (графика 3)

С най-голям дял от преработените пресни плодове са ябълките – 39%, черешите – 26%, прасковите – 13%, и сливите – 8%. 

В производството на готова продукция са вложени 2,9 хил. тона плодови концентрати или други междинни продукти, като 44% са местно производство, доставките от страните на ЕС – 37%, а вносът от трети страни – 19%. 

Количеството вложени плодови концентрати и други междинни продукти от праскови е 698 тона, от ябълки – 511 тона, и от ягоди – 326 тона.

147 предприятия преработват пресни зеленчуци, картофи и гъби през 2019 г. (графика 4)

С най-голям дял от преработените зеленчуци са доматите – 38%, следват пиперът – 22%, и картофите – 11%. Патладжанът заема четвърто място със 7%.

В производството на готова продукция са използвани 6,7 хил. тона зеленчукови концентрати или други междинни продукти, като 59% от тях са местно производство, 33% са доставки от ЕС и останалите 8% са внос от други страни. 

Най-големи количества зеленчукови концентрати и полуфабрикати са от домати – 5 122 тона, а от пипер в производството са вложени 932 тона.