Изискване за задължително напояване не би било добре да се включи като условие за подпомагане по обвързана подкрепа за зеленчуци, е становището на председателя на Национално сдружение на градинарите Мариана Милтенова относно обсъжданите условия за помощта през новия програмен период.

Настояване: Максимален брой точки по подмярка 4.1 за необлагодетелстваните райони

По време на срещите на Тематичната работна група за изработването на Стратегическия план бяха представени и обсъдени интервенциите по обвързаната с производство подкрепа. Стана ясно, че зеленчукопроизводителите ще могат да получават помощта само ако напояват площите си.

“Изискването за задължително напояване на зеленчуци, за да бъдат допустими по схемата за обвързано подпомагане, ще доведе до конфликти, защото стои въпросът колко е законен водоизточникът, който ще осигурява напояването, пише Марияна Милтенова в становището си по предложената интервенция.

Възраженията ѝ обаче не са одобрени от земеделското министерство с обяснението, че „Отглеждането на културите, включени в интервенциите за обвързано с производството подпомагане, за които се предвижда това изискване (домати, краставици, корнишони, патладжан и пипер) е пряко свързано с необходимостта от напояване за получиване на конкурентни добиви“.

Браншовият представител обръща внимание, че при това положение заплаха има за голяма част от зеленчукопроизводителите, които не са могли да финансират по някакъв начин съвременно поливане на площите си. Според нея “това би ги лишило и от възможността за обвързано подпомагане или би ги довело до други крайности при отглеждане на насаждения и на зеленчукови градини, които не са в най-добрите почвено-климатични условия за това отглеждане”.

Темата с напояването е много чувствителна за полското производство и не веднъж фермерите са настоявали, след като сами трябва да се оправят с проблема и да инвестират, то поне да могат да се ползват от дадени облекчения. В контекста на това Божидар Петков, председател на Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните пише в становището си към аграрното министерство: 

Да се облекчат фермерите със собствени водоизточници по отношение на разходите за лабораторни анализи на водите, изискуеми и извършвани на годишна база, като се извършват в лаборатории на БАБХ или се предвиди съответна държавна помощ”.

Неговото искане също е отхвърлено с уточнението, че няма отношение към обсъжданите интервенции за обвързано подпомагане.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg