Половината от царевицата в Монтанско е прибрана. Според стопаните реколтата тази година е по-слаба заради сушата. Данните на областната дирекция “Земеделие” сочат, че средният добив от декар е 420 кг, пише www.mont-press.com.
 
 
В областта са ожъната 251 000 дка  царевица. Най-добра е реколтата във Вълчедръмско и Ломско. Там производителите прибират средно по 520 и 500 кг/ дка. 
 
В хамбарите на фермерите от Якимовско влизат по 400 кг/дка.
През миналата година добивът е бил доста по-добър. Тогава се отчете средно по 541 кг/дка. Нивите с царевица също са били по-малко с 90 000 дка. 
 
Сега масивите с царевица са 251 001 дка. От тях са ожънати почти 100 000 дка. Зърното в хамбарите възлиза на 42 000 тона.
 
 
Слънчогледът в областта е прибран, посочва изданието. С маслодайната култура бяха засети 433 918 дка, като средният добив е 231 кг/дка и не се различава особено от миналогодишния.
 
С най-добра реколта може да се похвалят земеделските производители от Вълчедръмско и Якимовско. Те са прибрали по 250-260 кг/дка. Общото количество добит слънчоглед е 96 575 тона.
На борсите в страната слънчогледът се търгува по 620 лв./тон без ДДС. 
 
На годишна база обаче поевтинява с 12,7 на сто. Царевицата върви по 262 лв./ тона без ДДС. При нея също се наблюдава увеличение, но незначително. В сравнение с година по-рано цената й е с процент и половина надолу. 
 
Спрямо същия период на 2016 г. хлебната и фуражната пшеница, рапицата и ечемикът нарастват от 2 до 3,9 процента.
В областта вече е направена предсеитбена подготовка на 90 500 дка ниви, 2000 дка са наторените площи. 
 
Дълбока оран е извършена на 16 600 дка. Започна сеитбата на рапицата. Със зимната маслодайна култура са засети около 40 000 дка в Монтанско - в Лом, Вълчедръм и Бойчиновци. Все още няма площи с пшеница, ечемик, ръж и тритикале.