Заради финансовата криза се наблюдава спад в продажбите на земеделски земи с нестопанска цел през 2010 и 2011 година, се посочва в анализ на пазара на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). През периода трудно се осъществяват инфраструктурни проекти и това се отразява на сделките, чиято цел е промяна на предназначението на земите, коментират експерти. Продавачи на пазара има, но липсват купувачи. През 2010 г. е отбелязано значително намаление на цените. Наблюдава се и спад на сключените сделки. Общият брой на сделките е 3 165 или с 56 на сто по-малко в сравнение с 2009 г. Най-драстично е намалението в Северозападния район, където са продадени 607 дка при средна пазарна цена от 2376 лв./дка. В страната са продадени общо 21 297 дка, което с 42% по-малко в сравнение с предходната година.

 

През 2011 г. също е регистриран спад на покупко-продажбите. Сключените сделки са 2 597 или с 22% по-малко спрямо 2010 г. Най-сериозен е спадът в Северозападния район - общо изтъргуваните терени са 498 дка при средна пазарна цена от 1623 лева за декар. Преобладават пасищата.

 

В анализа за пазара на земеделските земи е посочено, че в страната са сключени 235 279 сделки за общо 2 522 911 дка. Средната цена остава почти без промяна спрямо 2009 г. и е 314 лв./дка. Най-активна е търговията през 2010 г. в Северозападния район - извършени са 22 763 покупко-продажби на 263 037 дка земя. като най-много сделки са сключени в Плевенско. Те са били 9 900 за 112 213 дка, при средна цена от 332 лв./дка. Това според данните е ръст от почти 10 на сто спрямо 2009 г. Раздвижване е отбелязано през 2011 г. Тогава са осъществени 137 924 покупко-продажби на 1 465 779 дка земя. Изтъргуваните ниви са повече в сравнение с 2010 г. с 37,9 на сто. Увеличението на цената пък е с 16,2%, като средната е 361 лв./дка. Пак най-много сделки има Северозападния район, съответно 32 729 за 372 508 дка земя. Достигнатата цена е 297 лв./дка и тя е най-ниската спрямо останалите региони.

 

Общо арендаторите в страната през 2010 г. са 9 920, което е увеличение от 11% спрямо 2009 г. Ръст е отчетен през 2011 г. Договорите в страната вече са 149 598 за 2 749 248 дка земя. Равнището на плащания отчита леко увеличение, основно при паричната рента. В Добричко за периода размерът й достига до 70 лв./дка. Най-масова е практиката за плащане на натуралната рента в размер до 100 кг/дка зърно. В анализа се посочва, че въпреки благоприятната пазарна конюнктура и еврофондовете, състоянието на земеделието като структура на производството се влошава. Преобладава производството на зърно и на технически култури за сметка на традиционни сектори като зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!