Работещите и служителите в Изпълнителна агенция „Борба с градушките” се готвят за протест, съобщиха от Федерацията на независимите синдикати от земеделието. 
 
Служителите на Борба с градушките започват символична протестна акция на 29, 30 и 31 юли 2015г. във всички Командни пунктове и прилежащите 200 ракетни площадки в областите Пловдив, Стара Загора, Сливен, Пазарджик, Видин, Монтана, Враца и Плевен. 
 
Работещите в системата на Агенцията настояват отговорните институции да си свършат работата и да намерят адекватно решение на проблема с числеността на персонала, агонията с работните заплати и условия на труд. 
 
От ФНСЗ съобщават, че след поредицата декларации, изпратени до Министър Танева и Изпълнителния директор, след проведени срещи между синдикатите и изпълнителната власт и ред обещания за търсене на решения за проблемите с унизително ниските заплати и „военновременни” условия на труд работещите изпратиха Протестна нота до народните представители и изпълнителната власт с предупреждение за предприемане на протестни действия по региони.
 
Казусът е прост. За да работи Агенцията по стандартите за изпълнение на държавната политика за опазване и превенция от неблагоприятни природни явления, е необходим персонал от минимум 758 души. По сега действащия Устройствен правилник работят 593 работници и служители.
 
В равносметка, държавата не плаща за труда на близо 165 работещи и служители. За да работи системата на агенцията ефективно и качествено, останалите работници и служители поемат тази финансова тежест чрез своите минимални работни заплати. За всеки е ясно – с парите за 593 работещи и служители се издържат необходимите за работата 758 работещи, посочват от ФНЗС.
 
ИА „Борба с градушките“ не може да извърши съкращение на длъжности съгласно определените щатни бройки в Устройствения правилник, като в същото време се запази броя на Регионалните дирекции и ракетни площадки, т.е. като се запази площта на защитаваната територия.  
 
Исканията на работещите в системата на Агенцията са отговорните институции да уредят нормативно необходимия брой численост, така че да съответства на вменени задължения и да осигури обема и качеството на извършваната дейност. Решаването на този въпрос ще доведе и до увеличение на унизително ниските работни заплати и на осигуряване на нормални условия на труд на работните места. 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!