В новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. много важно направление ще бъде привличането на млади хора в земеделието. Застаряването на населението не е проблем само на България, а на целия Европейски съюз (ЕС). Това каза Слави Кралев, директор на Дирекция "Пазарни мерки и организации на производители", по време на среща със стопани в Перник, част от информационната кампания на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за директните плащания.
 
 
Експертът изнесе презентация на тема „Бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) в Европейския съюз (ЕК)“. Той разясни пред стопаните идеите, залегнали в съобщение на ЕК от края на 2018 г., носещо името "Бъдещето на прехраната и селското стопанство".
 
„Има идея да се въведе допълващо плащане за нови участници в земеделската дейност и това да се случи в целия ЕС. Това плащане ще бъде за всички земеделци, които откриват ново стопанство“, коментира Кралев.
 
По думите му, друга алтернатива на тази идея, е плащането по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ да бъде увеличено, заедно със срока за прилагането на подмярката. 
 
Възможно е да има и мерки за трансфер на знания между поколенията, добави той.
 
„Досегашните мерки ще продължат да се прилагат, както инвестиционните, така и ЛИДЕР. Има някои идеи за създаване на нови вериги за стойности на селските райони. Една от тях е биоикономиката – не само биоземеделието, но и оползотворяване на отпадъците от земеделие. Някои от тези отпадъци могат да отиват в химическата промишленост, например. Това ще бъде стимулирано със съответните плащания“, разясни Кралев.
 
Слави Кралев добави, че се мисли и върху нова концепция за интелигентни села, които ще допринесат до отварянето на нови възможности за заетост в селските райони.