Скоро започва да тече периодът на задържане на животните. Той касае фермерите, които получават директни плащания и национални доплащания.
 
 
Обвързано подпомагане
Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. 
 
За Кампания 2018 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни (включително) до 30 август (включително) 2018 г. 
 
Земеделските стопани имат правото да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна. 
 
Преходна национална помощ 
По схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания (11 юни 2018 г. - при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления), отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни, отглеждани към 28 февруари 2009 г. 
 
По схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, земеделските стопани трябва да задържат в стопанствата си заявените животни най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. 
 
За Кампания 2018 г. периодът на задържане на животните по тази схема е от 12 юни (включително) до 19 септември (включително) 2018 г.
 
Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.
 
Преди всичко обаче е необходимо животновъдите да се подсигурят, че информацията от Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, индивидуалния паспорт и регистъра на стопанството за съответното заявено за подпомагане животно съвпадат.