Включването в схемата за дребни стопани изключва възможността за участие по останалите схеми на директни плащания, които ще се прилагат от 2015 година. Това съобщи зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Тоест фермери, които изберат да се включат в схемата за дребните стопани, няма да могат да кандидатства по другите схеми за директни плащания с европейско финансиране (СЕПП, Зелени плащания, Преразпределително плащане, Млади земеделски стопани, Схема за обвързана директна подкрепа за животни, плодове, зеленчуци)
 
Той уточни, че националните доплащания или т.нар. преходна национална помощ ( която ще се прилага за говеда, овце-майки и кози-майки и тютюн) може да бъде заявявана. 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:
 
 
Кандидатстването по схемата за дребни стопани ще става само веднъж през 2015 година за целия период до 2020 година. За да се участва в схемата за дребните земеделски стопани, в периода за подаване на заявления през 2015 г. (1 март – 15 май/9 юни) се подава заявление. След приключване на периода за подаване на заявления, се изготвя предварителна калкулация с индикативни ставки и тези ставки се предоставят на всички кандидати. Разполагайки с тази информация, кандидатите преценяват дали до 15-ти октомври 2015-та да подадат заявление, с което се включват в схемата за дребни стопани или е по-целесъобразно да кандидатстват по другите схеми за подпомагане.
 
По схемата за дребни стопани е заложен максималният допустим бюджет - 10% от националния пакет на директните плащания. В края на 2015г. ще има яснота точно колко ще бъде бюджетът по схемата за годините до 2020г., тъй като кандидатстването по схемата е еднократно и трябва да приключи до 15 октомври 2015 г. Всички дребни стопани ще имат единен размер на подпомагане, който не може да надхвърля 1250 €. По схемата за дребни стопани ще могат да се получават субсидии в размер от 500 до 1250 евро/годишно.
 
За да се включат в схемата за дребни стопани, кандидатите трябва да са регистрирани по чл.7 от Закона за подпомагане на земеделските производители и трябва за отговарят на минималните изисквания за подпомагане – 0,5 ха допустима за подпомагане площ.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!