Преработвателите и производителите на тютюневи изделия ще подават по-малко документи на хартия, предвижда проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия.
 
 
За да се опрости процедурата по издаване на разрешения, се предвижда част от официалните удостоверения да се изискват по служебен път. Това ще намали административната тежест върху бизнеса.
 
Свидетелството за съдимост например е един от документите, които ще се търсят по служебен път. Наличието или липсата на данъчни задължения също няма да се подават на хартия. Друго предложение е съставът на Експертния съвет за издаването на разрешения за производство на тютюневи изделия и за контрол върху дейността да се увеличи от 5 на 9 членове.
 
Остава в сила изискването преработвателите и производителите на тютюневи изделия да дават справка за изкупените и действително изплатените тютюни по типове и произходи за предходната година.
 
Проектът е публикуван на Интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Срокът за обществено обсъждане е до 11 януари 2019 г.