Ще продължи ли да се прилага преразпределителното плащане и в новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г.? Това беше една от темите, засегнати на заседание на Специалния комитет по селско стопанство в Брюксел.
 
 
По време на събитието бяха обменени мнения по част от текстовете от проектите на Регламент за стратегическите планове по ОСП и Хоризонтален регламент. Налице е разделение в позициите на държавите членки по определени ключови елементи на стратегическите планове, пише ОДЗ-Кюстендил. Такива са темите като постоянни пасища, определението истински земеделски стопанин и преразпределителното плащане.
 
По отношение на преразпределителното плащане две държави членки възразяват срещу предложението на председателството за доброволното му въвеждане. ЕК желае то да бъде задължително, тъй като е „по-справедливо и по-целенасочено“. 
 
Относно определението за постоянни пасища, множество делегации подкрепиха формулировката, основаваща се на регламента „Омнибус“. Други обаче предпочитат първоначалното предложение на Комисията. 
 
По дефиницията за млади земеделски стопани по-голямата част се изказаха в полза на предложението на председателството. То е да се направи доброволно изискването за професионални умения/познания, докато други се обявиха за задължителност на това условие. 
 
Доброволното прилагане на определението за истински фермер беше подкрепено от огромното мнозинство делегации, с едно изключение, в противовес на незадължителното определение. 
 
В същото време делегациите отново бяха разделени по предложения за премахване праг от 2 000 евро за селскостопански кризисен резерв. Голяма част подкрепят предложението на Комисията в интерес на опростяването, а друга искат прагът от 2 000 евро да се запази.
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg.