На 29 ноември, събота, в гр. Пазарджик ще се проведе съвместна информационна среща, организирана от Селскостопанска академия и Националната служба за съвети в земеделието. Експерти от Института по аграрна икономика ще запознаят интересуващите се фермери с планирането на пазарно ориентираните земеделски стопанства.

 

В програмата на форума е предвидено доц. д-р Димитър Николов от Института по аграрна икономика (ИАИ) – София да запознае фермерите с планирането на полупазарните стопанства - след третата година от изпълнение на бизнес плана и младите фермери след годината на проверката, както и след одобрение на бизнес планове по мярка 121 ”Модернизация на земеделското стопанство” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

 

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Пазарджик ще представят документите, сроковете и декларациите на земеделските стопанства на одобрени по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР.

 

Семинарът ще се проведе в гр. Пазарджик, сградата на Областна администрация - Пазарджик /ул. Екзарх Йосиф № 2, зала № 1, ет. 1.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!