Пъпешът е стока, която много се търси на пазара, а се оказа, че предлагането е малко, разказва пред Агри.БГ Христо Николов, който освен че е браншовик и производител на българска роза, има и успешно зеленчуково стопанство, част от което са 70 дка пъпеши.

Безсеменните дини – печеливш ход за стопани

Обединение е пазарната логика, която Николов следва и която по думите му е нужна на родното земеделие, за да го направи по-конкурентоспособно. Неговото и още три стопанства се обединяват в производството на качествени пъпеши, които пласират в две от големите търговски вериги.

Христо Николов: „Четири малки стопанства работим съвместно, произвеждаме и реализираме на пазара сериозен обем пъпеши. Оказа се, че това е една стока, която много се търси на пазара, а предлагането е малко, не отговаря на очакванията. Изпълнихме това, което беше препоръчано – група малки производители да се обединят около някой по-голям, който има сертификат  Global G.A.P. Така се контролират качеството и процесът и се реализира във веригите.

Едно стопанство с 60-70 дка само по себе си не може да бъде достатъчно атрактивно за дълъг период от време.

Когато сме група, постигаме по-голям производствен обем, за да задоволим нуждите на потенциалните ни клиенти. При нас изнасянето на разсада на полето беше процес, който продължи повече от два месеца. Първата дата, на която сме разсаждали, беше 27 април, а последната – 29 юни."

Големият обем продукция за пазара се постига от обединените стопани и чрез високи добиви на пъпешите. А това, от своя страна, е заради правилно подбраните сортове и подхранване на културата, споделя Николов. Неговите пъпеши са Български хибрид 15 и Галия

Христо Николов: „Българският е по-месест, изключително сладък пъпеш, а Галията е по-зелен, кръгъл, също много сладък и по-твърд като текстура. Вкусовите качества на пъпеша зависят преди всичко от храненето. Ако го оставиш само на слънце и вода, няма как да има добри вкусови качества, каквото и да му е заложено генетично. Нужен е подбор на качествени торове и внасянето им в точния момент. 

Пъпешът, който гледаме и изнасяме на пазара, не е онази култура, която се хвърля на полето през 5 метра и се взима една обвързана подкрепа за нея.

Тук говорим за високодобивни сортове, огромна гъстота на насажденията. При нас пъпешът се отглежда върху полиетиленово фолио, напоява се със система за капково напояване.

Имаме 1300 растения на декар. Минималният добив, който очакваме, е 3-4 тона при заложени в обвързаното подпомагане критерии за минимум 2 тона реализирана продукция. 

Малкият фермер Самуил Николов иска да помага на баща си

По думите на производителя в момента пазарът на пъпеша е неограничен, а изкупната му цена стартира с добри стойности от 1,10 – 1,20 лв.

Христо Николов: Големите търговски вериги са най-големият консуматор на пъпеши към днешна дата. Това е една от стоките, които много добре се пласират по Черноморието и хотелите там. За жалост, този сезон те не работят с такъв капацитет. Ако го няма търсенето, това може да се отрази негативно на цената, но засега тя е добра.

Тази година сме на пазара от 10 дни, досега пъпешите бяха внос основно от Гърция. Цената е в рамките на това, което сме очаквали. Чувстваме се стабилни, защото сме инвестирали в качество и достатъчен обем.