Сезонните работници, заети в селското стопанство, ще плащат сами здравните си вноски след края на кампанията. Това ще става в случай, че те не започнат друга работа или не се регистрират в бюрото по труда, откъдето да получават обезщетения за безработица, съобщават от НАП – Стара Загора, цитирани от Дарик.

 

Задължението касае временно наетите работници по прибирането на реколтата и подготовката на селскостопанската продукция за пазара. Задължително условие е и подаването на декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка.

 

Срокът за подаването й е до края на месеца, следващ месеца в който лицата са приключили сезонната си работа. Съгласно актуалното законодателство, лице което няма платени здравни осигуровки в рамките на 3 месеца, губи пациентските си права. Възстановяването им става само при условие, че са внесени здравните вноски за последните 36 месеца.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!