Утре - 30 май, в град Монтана ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Областната агенция по безопасност на храните (ОДБХ), съобщиха организаторите.  
 
 
На семинара Изабела  Георгиева – началник отдел „Растителна защита“ към ОДБХ - Монтана ще запознае фермерите с интегрираното управление на вредителите, а Билян Петков – експерт в отдел „Растителна защита“ към ОДБХ - Монтана ще представи фитосанитарните стандарти в растениевъдството, като акцент ще са изпълнението и контрола. 
 
От своя страна експертите от териториалното звено на Националната служба за съвети в земеделието в Монтана ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Семинарът ще се проведе в град Монтана, бул. „Трети Март“ 74, ет. 6, зала на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ - Монтана.