Национален съюз на градинарите в България (НСГБ), Асоциация „Български пипер“ (АБП), Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), Българска асоциация на организациите на производителите на плодове и зеленчуци (БАОППЗ), Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните и Организация на производителите “Яблена Натура“ ще представят своята визия за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Това ще стане на 24 ноември в хотел “Best Western Hotel EXPO”в  град  София. 
 
 
Сектор „Плодове и зеленчуци“ разработи съвместно и ще представи  предложение за новата ОСП 2021–2027 за по-справедливо и балансирано подпомагане и компенсиране за всички земеделски производители. 
 
 
След обявяването на визията на браншовиците ще бъдат представени резултатите от 2-годишната работа на електронната платформа  Градинария и ще се предостави възможност за индивидуални В2В срещи на производителите на плодове и зеленчуци с представители на търговските вериги, търговци на едро, износители и преработвателни предприятия. 
 
 
След това присъстващите ще имат възможност да се запознаят с традиционни и иновативни методи на съхранение на плодове и зеленчуци, при които се запазват в най-голяма степен полезните качества на продуктите, търговският вид и се удължава срокът им на съхранение, отбелязват организаторите.