В Силистренско са засети 459 940 декара пшеница и 45 420 декара ечемик, с което сеитбата приключва, съобщиха от Областна земеделска дирекция – Силистра.

Износът на пшеница и ечемик продължава да расте

В сравнение с миналата година площите с пшеница са намалели с 19 хиляди дка, докато при ечемика тази година се забелязва увеличение с близо 2 хиляди дка. През 2016 г. стопаните са отглеждали 480 870 дка пшеница и 43 952 дка ечемик. Увеличени тази година  са и засетите площи с рапица с над 6 хиляди дка. Засети са 98 613 дка рапица при 92 625 дка през миналата година.

Дълбока оран е извършена на 585 895 декара, а предсеитбена подготовка – на 641 823 декара.

През последните години площите с ечемик се движат около 2 000 000 дка и това  е третата по значение зърнена култура след пшеницата и царевицата. Все повече фермери предпочитат да сеят ечемик вместо пшеница, защото разходът на семена за един декар е с около 30% по-малък,  няма разлика в получения добив и изкупната цена.