Съюзът на птицевъдите в България (СПБ) свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание. Форумът ще се проведе на 12 април от 10 ч. в София, съобщиха от съюза.
 
 
В рамките на отчетно-изборното събрание ще бъдат избрани членове на Управителния и Контролния съвет, както и техни председатели.
Наред с това ще бъде отчетена дейността на съюза в периода 2015-2017 г., а също така и ще се обсъди бюджета за 2018 г.
 
Общото годишно отчетно-изборно събрание ще се състои в конферентна зала „Света София" на  хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, в София.