Областният консултативен съвет по животновъдство във Враца се събира на заседание на 17 март 2016 г. от 14.00 часа в сградата на ОД"Земеделие" гр.Враца, съобщават от Областната дирекция по земделие. Срещата ще се проведе при следния дневен ред:
 
1. Запознаване с промените в ЗВД.
2. Запознаване и обсъждане на схемите за обвързана подкрепа за животни в кампания ИСАК 2016.
3. Отговори на въпроси и други.