Очакванията на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) са за по-слаба реколта от пшеница, ечемик и рапица тази година, стана ясно от месечния бюлетин на изследователите.
 
 
Общото производство на пшеница може да се понижи с близо 15% до 5,2 млн. тона при 6,1 млн. тона през 2017 г. При ечемика прибраното количество се очаква да бъде 493 хил. тона при почти 16% спад спрямо миналогодишното количество от 586 хил. тона. 
Потенциалното производство на рапица се оценява на 440 хил. тона – с 8% под отчетените 479 хил. тона през 2017/18 г.
 
„Въпреки очакванията за по-слаба реколта от есенните култури, те ще останат водещи в експортната структура. Потенциалните количества за износ на пшеница се прогнозират на 3,6 млн. тона, 280 хил. тона при ечемика и 446 хил. тона да бъдат изнесени при рапицата“, отбелязват анализаторите.
 
Очакванията на анализаторите са, че реколтираните площи с царевица през тази година ще бъдат 433 хил. хектара. При слънчогледа има сериозно намаление на засетите площи, като реколта ще дадат около 727 хил. хектара. Изкупните цени в този период се очаква да се задържат на подобни нива от предходната година.
 
* Прогнозни цени;  ** По данни на МЗХГ и НСИ             Източник: ЕК
 
Центърът отбелязва и някои прогнози за производството и търговията със зърнени и маслодайни култури в чужбина.
 
Текущите оценки на Департамента по селско стопанство на САЩ (USDA) за световната реколта от пшеница през 2018/19 г. спадат и вече са за 744 млн. тона – с 2% под равнището от предишната година.
 
В Русия производството се очаква да намалее с 19% до 68 млн. тона от 84 млн. тона през 2017 г. Износът на пшеница от бившите съветски републики вероятно ще намалее с около 10%.
 
В резултат на започналата жътва на пшеницата в северното полукълбо, FOB цените в Черноморския басейн падат от средата на юни и вече са около 187 долара/тон за фуражна пшеница и ечемик и 197 долара/тон за хлебна пшеница.
 
Световното производство на ечемик се очаква да се увеличи в сравнение с 2017/18 г. до 147 млн. тона или с 2%. Стоковите запаси обаче ще останат на минимум за последните години - около 12% от производството. 
 
За първи път Бразилия се очертава да надмине САЩ, като световен лидер в производството на соя през настоящата година - 119 млн. тона срещу 116 млн. тона за САЩ по данни на USDA. Световното производство на соя ще достигне исторически връх от 355 млн. тона, което ще дърпа цените на целия маслодаен и шротов комплекс надолу.
 
Очаква се съществено поскъпване на слънчогледовия шрот заради засилено търсене от Китай, като FOB цената от Украйна достига 290 долара/тон, а посоката ще зависи от развитието на търговския спор между САЩ и Китай, смятат анализаторите от CAPA.