Само биологичните растениевъди, в чиито проекти има разминавания, трябва да подадат допълнителна информация към бизнес-плановете си. Това съобщиха за Фермер.БГ от Министерството на земеделието и храните след изпратено запитване по молба на наши читатели за повече ясното относно новите документи, които от МЗХ съобщиха, че трябва да се пададат допълнително.

Необходимостта за допълнителна информация от кандидатите за подпомагане по направление „Биологично растениевъдство” от мярка 214 „Агроекологични плащания” на ПРСР до 28 юни касае само тези растениевъди, при които има установени несъответствия при заявения агроекологичен код и подадената информация от контролиращите лица на биологичното производство, с които имат сключени договори, се посочва в отговора на МЗХ. 

От там допълват още, че всички останали кандидати по направление „Биологично растениевъдство” от мярка 214 „Агроекологични плащания” нямат ангажимент да изпращат в Държавен фонд „Земеделие” допълнителна информация. 

На въпрос уведомени ли са лично растениевъдите, че в срок до 28 юни трябва да подадат допълнителните документи в ДФЗ –РА, от МЗХ поосочват, че кандидатите, за които има разминавания при заявения агроекологичен код ще бъдат уведомени индивидуално, като ръководството на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция вече изпраща писма до всеки един от тях.

От МЗХ не посочват броя на проектите, при които са установени несъответствия на заявения агроекологичен код и подадената информация от контролиращите лица.

Още по темата:

Биологичните растениевъди трябва да подадат още документи заради проблеми с проектите по АЕП