В Брюксел е постигнато временно споразумение за нови правила, които забраняват на пазара на Европейския съюз да се предлагат продукти, произведени с принудителен труд.

Четете още: Хронология на проблема със Системата за мониторинг и как да не се превърне в хроничен

 

Селското стопанство е един от секторите с най-висока експлоатация на хора. Предстои Европейската комисия да изготви списък на конкретни икономически сектори в определени географски области, където съществува наложен от държавата принудителен труд.

Ще бъдат определени също така и продуктови групи, за които вносителите и износителите ще трябва да предоставят допълнителни подробности на митниците на Европейския съюз, става ясно от съобщение на Европарламента. 

Принудителният труд е сериозен хуманитарен проблем, тъй като милиони хора са експлоатирани в ситуации на съвременно робство. 

Съгласно договорения текст ще бъде разследвано предполагаемото използване на принудителен труд във веригите за доставки на компаниите. Ако се окаже, че е използван принудителен труд, властите могат да поискат съответните стоки да бъдат изтеглени от пазара на Евросъюза и онлайн пазарите и да бъдат конфискувани на границите. Тогава стоките ще трябва да бъдат дарени, рециклирани или унищожени. 

Предстои да бъде създаден единен портал за принудителен труд, за да помогне за прилагането на новите правила. Той ще включва насоки, информация за забрани, база данни с рискови области и сектори, както и публично достъпни доказателства.