През 2019 г. руските животновъдни стопанства са купили от страните от ЕС 45 000 глави едър рогат добитък за млечните комплекси, съобщава агенция Bloomberg.

Нови данни: Накъде върви животновъдството?

Толкова крупна покупка е струвала на местните животновъди около 100 млн. евро. Русия всяка година купува от чужбина месни и млечни породи говеда. От година на година обаче количеството на добитъка расте. Така през 2016 г. купените телета за млечната промишленост само от Европа са били на стойност 50 млн. евро. 

Експерти оценяват тези действия на руската държава като опит да се увеличи производството на мляко в страната. Това свидетелства и за високата степен на зависимост на руското животновъдство от вносния племенен материал. 

Руските власти имат планове да повишат производството на млечна продукция и дори да организират доставката на такава в Китай. За да реализират тази амбиция, в животновъдния сектор е стартирана програма за държавна подкрепа посредством кредити, субсидии и друг вид помощи. 

Птицевъдният и свиневъдният отрасли в Русия са способни да осигурят вътрешното търсене и дори да предложат продукция на световния пазар. При млечното производство все още има нужда от държавна подкрепа, пише още Bloomberg.