Развитието на арендните отношения в селското стопанство за времето от 2010 до 2012 г. е динамично в Област Добрич, отчита Националня статистически институт (НСИ). Спрямо предходната година сключените договори за аренда/наем на земеделска земя през 2011 г. са повече с 30.1%, а през 2012 г. новите договори са 2 759 броя. По отношение на размера на арендуваната/ наеманата земеделска земя данните от изследването показват увеличение на площите през 2011 г. - с 31.1%, докато през 2012 г. е регистриран спад от 61.6% спрямо предходната година. Средният размер на площта на един договор за аренда/наем на земеделска земя през наблюдавания период е 37.0 декара през 2010 г., 37.2 декара през 2011 г. и 33.1 декара през 2012 г. За страната този показател е между 16.1 и 18.2 декара.

Средната стойност на рентното плащане на един декар арендувана/наета земеделска земя е 61 лв. през 2010 г., 74 лв. през 2011 г. и 73 лв. през 2012 година. През целият период на изследването област Добрич е с най-високата цена на един декар арендувана земя сред 28-те области, съобщава радио Добруджа.

На областно ниво най-голям е делът на сключените договори за аренда/наем на земеделска земя през 2010 г. в община Шабла - 27.1% от общия брой за областта, през 2011 г. - в община Добрич-села - с 35.0%, а през 2012 г. - в община Каварна - с 30.7%. Близо една втора от арендуваната земеделска земя в областта е на територията на Черноморските общини - 42.6% от общата площ през 2010 г., 48.4% през 2011 г. и 41.2% през 2012 година.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!