Перфектните климатични условия в най-големите Черноморски страни-производители на зърно Русия и Украйна създадоха отлични условия за реколтата от царевца. Анализатори очакват добивите през 2013 г. да достигнат 40 млн.тона, като половината от тях вероятно ще бъдат експортирани, съобщава Agri.EU.

Двете страни, известни като най-големите производители на пшеница и ечемик, постепенно увеличават ролята си и на пазарите на царевица, като дори изместват САЩ от пазарите в Близкия Изток, Северна Африка и дори Азия.

Благоприятното време , новите хибриди и модерните технологии са позволили на фермерите да повишат добивите на царевица, както и качеството на зърното, което се използва главно като фураж за животновъдството.

Русия
Институтът за селскостопански пазарни анализи (IKAR) очаква реколтата от царевица в Русия да достигне 10 млн. тона, от които 3 млн. тона ще бъдат изнесени през 2013/2014 пазарна година. Русия вече ожъна 0,6 млн. тона царевица, получени от  4,6% от общите засети площи. Жътвата се забавя спрямо миналата година, когато по същото време вече бяше прибрана 1 млн. тона царевица. Добивите са по-високи – 4,89 т. от хектар, при 4,28 т миналата година, сочат данни на Земеделското министерство на Русия.

Украйна
Украйна, която увеличи производствто си на царевица с 400% през последните десет години, прогнозира да достигне производство от 30 млн. тона царевица тази година, според източници от Правителството. Прогнозите на земеделското министерство са за около 26 млн. тона  - призблизително същото количество очакват и повечето анализатори.
 
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!