Към 25 ноември прибирането на реколтата от трайни насаждения у нас е била към своя край, а изнесените за периода данни от Земеделското министерство сочат увеличено производство при ред култури. 

Декември идва с последните плащания за годината

На фона на по-малкото реколтирани площи, отчетената продукция от винени лозя нараства на годишна база. При среден добив от 618 кг/дка производството от тези сортове у нас възлиза на 203 258 тона, което е с 7,5% повече от това през 2020 г. Добрите резултати се дължат на увеличението с над 12% на средните добиви в лозовите масиви.

Ябълките финално също се оказаха повече тази година. При тях ръстът в средните добиви е с повече от 11%, а производството е скочило с почти 10%. Прибраните количества от плода са общо 54 032 тона. Още по-добри резултати има при малините. Средно от декар производителите са добивали по 363 кг/дка, което е годишен ръст с над 17%, а производството възлиза на 6 735 тона.

Орехите си остават шампиони през 2021 г. с над 19% по-богата реколта от миналогодишната

Производството от черупковата култура достига 10 656 тона при среден добив от 122 кг/дка. Стопаните са реколтирали с 6,4% повече хектари с орехи

В представените данни единствено производството на круши се свива със 7,7% на годишна база. Макар че са реколтирани повече площи, средните добиви от плода значително спадат – с 13,3%. Общо за страната реколтата от круши е 3 327 тона.