България трябва да получи писмото с бележки за Стратегическия си план до края на месец май. Това се отнася и за Словакия, Румъния и Германия.  

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

Тези страни членки, които изпратиха своите проекти най-късно до 1 януари, вече са разполагат със своите писма за наблюдение. Основните забележки към тях са, че трябва да направят повече за устойчивостта на климата и околната среда.

„Ако ДЗЕС (стандартите за добро земеделско и екологично състояние) не са достатъчно амбициозни и не отговарят на очакваната рамка, екосхемите също няма да отговорят на изискванията”, заяви Волфганг Бурчер, Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ пред Комисията по земеделие в ЕП.

По думите му най-големият проблем относно стандартите за ДЗЕС е сеитбообращението. Редица държави членки поискаха да бъдат изцяло освободени от това изискване. 

„Дерогацията от сеитбообращението трябва да бъде много добре обоснована, като по-специално се вземат предвид климатичните условия“, настоя Бурчер. 

Комисията приветства усилията на много държави членки да насърчат производството на протеинови култури. Те са постигнали напредък относно по-справедливото разпределение на подкрепата, но трябва да подобрят разпоредбите, свързани с равенството между половете. 

Волфганг Бурчер обясни, че е необходимо доста страни да дадат ясни факти и цифри, за да се разбере по-добре преразпределението към малките и средните ферми. 

Относно механизма за социалната условност някои, макар и малко държави членки са решили да го прилагат още от 2023 г., а други – от 2024 г. За България началото е планирано за 2025 г.

Волфганг Бурчер отбеляза, че само няколко държави членки са предложили мерки в подкрепа на жените в селските райони и Комисията ще настоява това да се подобри.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg