Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство, подготвена от Националния статистически институт (НСИ) към ноември 2013 г., реалният индекс на дохода в селското стопанство (нетната добавена стойност по факторни разходи) през 2013 г. намалява с 0.3% спрямо 2012 година. През ноември 2012 г. индексът отбелязва увеличение с 8.7% спрямо 2011 година.

 

В сравнение с предходната година нетният опериращ излишък/нетен смесен доход в селското стопанство намалява с 1.0%, а нетният предприемачески доход - с 1.7%. Крайната продукция по базисни цени от селското стопанство през 2013 г. възлиза на 7 669.6 млн. лв., което е с 11.4% по-малко в сравнение с предходната година.

 

Намалението се дължи на спад в цените от 11.7%. През 2013 г. стойността на междинното потребление в селското стопанство е 4 811.5 млн. лева. В сравнение с 2012 г. тя намалява с 10.1% в резултат на намаление на количеството на направените вложения - с 11.2%. Брутната добавена стойност в селското стопанство през 2013 г. възлиза на 2 858.1 млн. лв., и намалява с 12.1% спрямо предходната година. Намалението е в резултат на спад на цените - с 26.4%, частично компенсиран от увеличение в обемите с 19.5%.

 


 

НСИ

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!