Стоките и услугите, които селскостопанските производители използват в работата си, са поскъпнали през последното тримесечие на миналата година с 3,6% спрямо същия период на предишната година.
 
 
Повишение на цените има при всички продукти с изключение на средствата за растителна защита, отчете Националният статистически институт (НСИ).
 
В края на миналата година спрямо същото тримесечие на 2017 г. се увеличават цените на посевния и посадъчния материал - с 3,4%, на електроенергията и горивата - с 6,9%, на минералните торове - с 5,9%, и на фуражите - с 2.5%. По-ниски са само цените на продуктите за растителна защита - с 5,0%.
 
 
В същото време цените, по които се изкупува продукцията на животновъдите спадат с 4,0%, а в растениевъдството се повишават с 4,5%. Противоречивата тенденция дава като резултат средно повишение на цените на производител в селското стопанство с 2,9% през четвъртото тримесечие на годишна база. 
 
Конкретно в животновъдството е налице намаление на цените на живите животни - с 3,7%, и на животинските продукти - с 4,3%. Пада стойността, на която се изкупуват свинете - с 11,8%, овцете - с 10,5%, и козите - със 7,4%. Увеличение е отчетено в цените на едрия рогат добитък - с 13,9%, и на домашните птици - с 1,0%. 
 
При животинските продукти прави впечатление, че намаляват цените на кравето мляко - с 6,3%, и на кокошите яйца за консумация - с 19,4%. Поскъпване е налице при биволското мляко - с 4,6%, овчето мляко - с 4,7%, козето мляко - с 25,6%, и пчелния мед - с 3,1%.
 
НСИ съобщи също, че месечната инфлация за януари тази година спрямо декември е 0,5%, а годишната спрямо януари 2018 г. е 3,0%.