Фекалиите на крави, употребяващи антибиотици, отделят в атмосферата 1,8 пъти повече метан от тези на животните, които не са получавали тези лекарства, става ясно от изследване, публикувано в списание Proceedings of the Royal Society пишат в БГ Нес.
 
Според резултатите от работата на учените, половината от участващите в подборното проучване крави, са употребявали тетрациклин, а другата половина не са взимали антибиотици. 
 
Учените установяват, че прекалената употреба на тетрациклин, предизвиква появата на устойчиви на антибиотици и произвеждащи метан, микроорганизми в червата на добитъка. 
 
По преценката на еколози, селското стопанство е отговорно за освобождаването на най-малко 10% от емисиите на парникови газове в атмосферата. 
 
Метанът е един от газовете, които оказват сериозен парников ефект, пречейки на изпускането обратно към Космоса на топлинната енергия, получила се в атмосферата под влияние на слънцето. Според биолози в днешно време в атмосферата попадат около 500 млн. тона метан годишно, в това число и от природни източници – от блатата и дивите животни, както и от човешки дейности, в това число и от животновъдство.