Един от въпросите, отправени към министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков в рамките на петъчния парламентарен контрол, беше относно статута на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия". „Проектите се оценяват вече повече от 8 месеца, а по регламент срокът за одобрение или отхвърляне е 3 месеца. Защо се бавят оценките и защо не са уведомени бенефициентите“, попитаха народни представители министъра на земеделието Димитър Греков.

 

„Забавянето в сроковете по обработката на документите за подпомагане по мерки 121, 311 и 312 е продиктувано от стремежа средствата по ПРСР 2007-2013 г. да бъдат усвоени в максимална степен, както и да се сведе до минимум загубите на средства от бюджета на програмата в края на 2013 г. Затова акцент в прилагането на ПРСР през последните няколко месеца на 2013 г. бяха заложени обработването на заявки за плащане и изплащане на финансова помощ по сключени договори. Приоритет по усвояването на средства беше обработката на документи и изплащането на средства по т.нар. общински мерки, към които имаше свръх интерес.

 

Към настоящия момент е в ход обработка на постъпилите заявления за подпомагане по мярка 121, 311 и 312“, заяви министър Греков. Той допълни, че лично е проверил докъде е стигнало ранкирането и респективно класирането на проектите по трите мерки. Ранкирането по мярка 121 трябва да приключи до края на март, а за останалите две мерки – до средата на април, заяви министър Греков. Само за 2013 г. по трите мерки са постъпили 2 154 заявления, а от старта на ПРСР 2007-2013 г. са сключени над 4 400 договора по тях.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!