Държавите членки на Европейския съюз (ЕС) обмислят затягане на мерките за наблюдение и биосигурност с цел предпазване от възникване на нови огнища от птичи грип през тази година, съобщава Европейският орган за безопасност на храните (EFSA). 

Огнище на Нюкясълска болест по птиците във Видинско

Предупреждението идва след възникването на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI) сред диви и домашни птици в Западна Русия и Казахстан през последните няколко месеца. Този регион е известен с есенен миграционен път за диви водни птици към Европа.

EFSA предупреждава, че Северна и Източна Европа вероятно ще бъдат най-уязвими от нови огнища, като се има предвид опита от минали години. 

“Когато инфлуенцата по птиците беше констатирана в същия район на Русия през лятото на 2005 г. и 2016 г., в Северна и Източна Европа последваха епидемии. Ако моделът се повтори тази година, HPAI се очаква да покоси същите райони на Европа през есента или зимата на 2020 г. Възможно е и последващо разпространение в страни от Южна и Западна Европа”, предупреждават от EFSA.

Предупреждението за засилване на мерките е включено в последната актуализация за инфлуенцата по птиците във и извън ЕС. Последният доклад, съставен от EFSA, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и референтната лаборатория на ЕС за инфлуенца по птиците, обхваща периода от май до август 2020.

Има или няма птичи грип в Асеновград?

Докладът препоръчва на държавите от ЕС, в съответствие с европейското законодателството, да затегнат мерките за биосигурност и превенция. 

Разпространението на вируса вероятно ще бъде предизвикано от внезапно и трайно понижаване на температурите в централна Русия и Казахстан. Няколко проучвания показват, че студените метеорологични условия са довели до бързото разрастване на птичия грип на запад от заразени мигриращи птици през вълните 2005-2006 и 2016-2017.

Рискът от предаване на вируса инфлуенца по птиците на широката общественост в Европа остава много нисък. За да се сведе до минимум обаче, хората се съветват да не докосват мъртвите птици, без да носят подходящи лични предпазни средства.