В някои райони на страната жътвата на пролетниците приключи, докато в други е в разгара си. Картинката е пъстра и като цяло резултатите показват по-ниски добиви спрямо миналата година.

Гласувайте: Какви са средните Ви добиви от пшеница за 2022 г.?

На 14 юли ви запознахме как вървят средните добиви от есенници по региони. Ето какво показва сега актуалната статистика на областните дирекции по земеделие по места, цитирани от БТА.

Плевен

 

Добивите от пшеница и ечемик в област Плевен са по-ниски спрямо миналогодишните. Общата продукция от пшеница е 484 240 т, а от ечемик – 43 483 тона.

Прибраната пшеница е средно по 468 кг/дка, докато преди година са се жънели по 668 кг/дка. Средният добив при ечемика е 470 кг/дка, а миналата година е бил 618 кг/дка.

Най-много пшеница са прибрали стопаните в общините Долни Дъбник и Белене – 550 кг/дка, а най-малко – 420 кг/дка в община Кнежа. При ечемика най-висок е добивът в община Долна Митрополия – 520 кг/дка, а най-нисък в община Плевен – 320 кг/дка.

Разград

 

Средно по 650 кг/дка пшеница прибират зърнопроизводителите в Разградска област. Прибрани са над 76% от засетите 539 380 дка. Произведената продукция пшенично зърно досега надхвърля 266 856 тона.

Със среден добив от 597 кг/дка приключва жътвата на ечемика. Ожънати са 57 450 дка, или 99% от засетите площи. В складовете са прибрани 34 290 тона продукция.

Почти преполовена е и жътвата на маслодайната рапица в Лудогорието. Средният добив е 295 кг/дка, а полученото количество зърно е над 11 700 тона.

Сливен

 

Около 400 кг/дка са средните добиви, като в различните блокове варират от 150 кг/дка до 500 кг/дка, съобщава Георги Радев, председател на Сдружението на зърнопроизводителите от Сливен „Хаджи Димитър“.

При ечемика средният добив е около 550 кг/дка, като изкупните му цени са започнали от 66-67 ст./кг и е стигнал до 63 ст./кг.

Тежко е обаче положението с рапицата в областта. По думите на Радев няма негов колега в Сливенско, който да е пожънал повече от 120-150 кг/дка. Отчетени са и изцяло пропаднали площи.

Перник

 

До момента от общо засетите в областта 14 3361 дка са реколтирани 627 дка. Отчетеният среден добив е 350 кг/дка.

В община Радомир са ожънати 100 дка с жито, от които са добити 300 тона при среден добив от 300 кг/дка. За сега този резултат е по-слаб спрямо година по-рано.

Стопаните от Брезник са реколтирали 527 дка, като са добили 2108 тона при средно 400 кг/дка. Този добив е и най-високият в региона.

Добруджа

 

По данни на Областната дирекция „Земеделие“ средните добиви в Добричка област са 600-650 кг/дка. Общият размер на площите с пшеница е 1 201 000 дка. При ечемика резултатите са 630 кг/дка среден добив. Пожънати са засетите малко над 63 000 дка.

Според Костадин Костадинов, председател на НАЗ, средните добиви са около 560 кг/дка. Спрямо миналата година те са по-ниски с 20%. По думите му добивите варират от 300 кг/дка до 700 кг/дка. Неговият колега Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, също посочва, че в полетата на Добруджа се жъне различно – от 320 до 850 кг/дка.