В ПРСР 2014-2020 г. се въвежда ново понятие - Стандартен производствен обем, чиято цел е диференциацията на земеделските стопанства по обем на производство. „За целите на инвестиционното подпомагане на земеделските производители в новия програмен период се прави разграничение на стопаните по отношение на икономическия размер, измерен в стандартен производствен обем.

 

Това е ново понятие, което се въвежда в ПРСР 2014-2020 г., и с него се прави разграничение на земеделските стопанства въз основа на техния размер“, обясни Милен Кръстев, старши експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ. На тази база по разчети на МЗХ в програмния период 2014-2020 г. по инвестиционните мерки в тематичната подпрограма за малки стопанства ще бъдат подпомогнати 85 780 малки земеделски стопанства, които представляват 23% от общия брой на земеделските стопанства в България.

 

„Тези стопанства по регламент са със стандартен производствен обем от 2 000 до 7 999 евро и обработват площ до 10 ха“, уточни Кръстев. Той допълни, че близо 30 000 земеделски стопанства или 8% от общия брой със стандартен производствен обем над 8 000 евро пък ще имат възможност да кандидатстват по общия ред на инвестиционните мерки на ПРСР 2014-2020 г.

 

„Идеята за малките стопанства е да се предостави възможност за достъп до обучение, до консултантски услуги, по-облекчени условия за кандидатстване, както и за изготвяне на проекти за реализиране на по-малки по мащаб инвестиционни проекти в техните стопанства“, допълни Милен Кръстев. Схемата за подпомагане на малки земеделски стопанства ще се прилага от 2015 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!