Мярка за управление на риска при селскостопанското производство ще бъде заложена в Програмата за развитие на селските райони в новия програмен период от 2014 до 2020 г., обясни Деян Дончев от Областна служба за съвети в земеделието Велико Търново на семинар за животновъди, който се проведе днес в старата столица.

Подпомагането ще се извършва в две направления. На първо място ще има схема за покриване на част от разходите за застраховки. Ако земеделски производител е направил застраховка – независимо дали на сгради, животни или на растителни култури, част от разходите могат да бъдат финансирани след плащане на застрахователните премии.

Другата схема ще позволи създаване на взаимоспомагателни фондове. Те ще се формират от фермерите и целят да компенсират загубите при неблагоприятни климатични условия и при болести на животните, както и при неблагоприятни икономически условия. Интересното тук е, че част от средствата по този взаимоспомагателен фонд ще се финансират от Европейските фондове.

Гледайте ВИДЕО във Фермер.БГ TV: 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!