Високоскоростният интернет е ключът към въвеждането на технологии за прецизно земеделие и повишаване на рентабилността на фермите, смятат водещи експерти в агробизнеса в САЩ.

Агроиновации: Какво пречи на фермерите да се дигитализират?

В тази посока е новата инициатива на Министерство на земеделието на САЩ, която се превърна в Програма за иновации в селското стопанство. Целта е хармонизиране на ресурсите, програмите и научните изследвания, за да може те по-добре да отговорят на бъдещите глобални нужди на американското селско стопанство.

„Знаем, че сме изправени пред предизвикателството да посрещнем бъдещите нужди от храни, фибри, горива и фуражи с ограничени ресурси“, заяви в прессъобщение министърът на земеделието Сони Пардю.

Програмата си поставя амбициозната задача да увеличи селскостопанското производство в САЩ с 40%. Очаква се също до 2050 г. да се намали наполовина екологичното въздействие върху почвите, въздуха и водата.

В прессъобщение, публикувано от Министерството на земеделието на САЩ, са идентифицирани конкретните компоненти на Програмата за иновации в селското стопанство. На първо място е разработването на американска стратегия за иновации, която „интегрира и синхронизира научните изследвания в публичния и частния сектор“.

Другият важен момент е създаването на агенции, които да работят с клиенти за въвеждането на иновативни технологии и практики. Ще бъдат поставени и критерии за отчетност - особоно за храните, фибрите, горивата и фуражите, тъй като именно нуждата от тях е причината за стартиране на инициативата.

„Ние имаме възможността да изведем американското земеделие до нивото на главния играч в решаването на този проблем“, изтъква министър Пардю.

Важна роля в осъществяването на амбициозната програма има достъпът до високоскоростен интернет, който ще осигури въвеждането и използването на множество иновативни технологии в селскостопанския сектор.

Увеличаването на селскостопанската производителност почти сигурно ще доведе до увеличаване на сегмента „прецизно земеделие“, а фиксираната и мобилната широколентова връзка са ключови в това отношение.

Успоредно с това ще се работи и по привличането и насърчаването на най-добрите иновативни технологии, разработени от физически лица и компании.