Кандидатите за сортоизпитване и търговците на посевен и посадъчен материал ще разполагат най-малко с 10 работни дни за отстраняване на нередности по подадени заявления в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

Вижте промените в Закона за посевния и посадъчния материал

Министерският съвет одобри това днес с проект за промени в Закона за посевния и посадъчния материал, съобщи правителствената пресслужба.

„Премахва се възможността за налагане на ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона. Промяната ще осигури равен достъп до услугите за физическите и юридическите лица“.

Сега в закона не е предвиден срок, в който лабораториите и другите лица, които искат разрешение за сортоизпитване или удостоверение за сортоизпитател, могат да поправят документите си. Изпълнителната агенция обикновено им дава една седмица.

С промяната срокът ще стане 10 дни, като ще се осигури и законово основание за него.

„В проекта се предвижда въвеждане на същия срок и в разпоредбите на закона относно вписването на сортове растения в Официалната сортова листа на Република България и в разпоредбите за получаване на регистрация за търговия с посевен и/или посадъчен материал“.

Правителството предлага също така сортоизпитването на овощни видове растения да бъде само за различимост, хомогенност и стабилност, както е в европейското законодателство. Ще отпаднат опитите за биологични и стопански качества на овощните видове растения. 

„Ако остане досегашният текст, българските заявители ще бъдат поставени при по-тежки условия отколкото конкурентите им от ЕС“, обясниха от министерството.

По време на общественото обсъждане на проекта за промяна в закона Българската организация на производителите на оранжерийна продукция (БОПОП) предложи да бъде отменено изискването всеки търговец в бранша да води книга за произхода и количеството на посевния и посадъчния материал, който произвежда или с който извършва търговия. 

Според асоциацията това е излишна административна тежест. Оттам предложиха да се отменят и санкциите за липсата на такава книга, които сега са от 200 лв. до 1 000 лв. за физическите лица и от 500 лв. до 2 000 лв. за фирмите.

Работната група на аграрното министерство обаче отхвърли тези предложения „поради необходимост от наличие на проследимост на свободното движение на посевния и посадъчния материал в рамките на ЕС, за да се гарантира по-качествен контрол след това. 

Оттам допълниха, че държавите-членки са длъжни да гарантират чрез контрол и инспекции, че предлаганият посевен и посадъчен материал на територията на ЕС е с добро качество и гарантирана идентичност. 

Освен това експертите смята, че за да се осигури идентичността и редовната търговия с посадъчен материал, е важно партидите да се разграничават, като се водят регистри за продадения и закупения посадъчен материал.