Земеделското министерство публикува за обществено обсъждане проект на промени в Закона за посевния и посадъчния материал, който би трябвало да намали административните тежести в тази сфера.
 
 
Промените ще засегнат лицата, регистрирани за търговия с посевен и посадъчен материал, производителите, вносителите и износителите на такъв материал, а също специализираните лаборатории и Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).
 
При анализ на сегашния закон експерти установили, че в него на места липсва срок, в който лицата могат да отстраняват нередности по заявките си, подадени в Агенцията. В други случаи има посочен срок, но той е едва 7 дни.
 
Предложението е в закона да се запише, че срокът за коригиране на заявките и допълване на документите е не по-кратък от 10 работни дни.
 
Друга промяна предвижда облекчаване на сортоизпитването на овощните видове растения. Анализите за тях ще се ограничат единствено до различимост, хомогенност и стабилност, както е в европейското законодателство. 
 
„Европейският съюз (ЕС) не изисква опити за биологични и стопански качества за овощни видове растения. Ако остане сегашният текст, ще продължи поставянето на българските заявители при по-тежки условия, отколкото на конкурентите им от ЕС“, обясняват експертите на аграрното министерство.
 
 
Някои от промените засягат вноса и износа на посевен материал от и за трети страни. Вносът ще трябва да отговаря на изискванията за еквивалентност на ЕС. В същото време изискванията на закона няма да се прилагат за семена, предназначени за износ в трети страни. 
 
Ще отпадне и изискването за проверка на съответствието на семената чрез извършване на грунтов контрол, тъй като резултатът от грунтовия контрол излиза най-рано една година след вноса и на практика търговецът няма как да изчака този резултат.
 
Промените в закона ще засегнат около 6 хил. граждани и фирми. В страната има 5 229 лица, регистрирани за търговия с посевен и посадъчен материал, стана ясно от публикуваните от министерството данни. 
 
Освен това всяка година около 100 физически и юридически лица подават заявки за официално изпитване на сортове растения с цел признаване и вписване в Официалната сортова листа на България. Вносителите и износителите на посевен и посадъчен материал от и за трети страни са 428, а лицата, които имат удостоверения за сортоизпитатели, са 80.
 
Срокът за обществено обсъждане на предложените промени в закона е до 26 март тази година.