Настоящото състояние на световния пазар на масло все повече напомня миналогодишната ситуация. Търсенето на мазнини е високо, а недостатъчното предлагане позволяват да се искат високи цени, съобщава „Инфагро“.

Искаме от ЕК по-дълъг срок за защита на киселото мляко

В Европа производството на масло върви с пълни темпове, но въпреки това обемите на предлагане са недостатъчни за удовлетворяване на търсенето. Операторите съобщават и за повишен интерес към продукта от външни пазари. Като резултат минималната стойност на маслото в Западна Европа превишава 7 000 долара/тон, се казва още в съобщението.

Логично и цената на маслото в Океания расте. Там нивото й е забележимо по-ниско, отколкото в Европа, но търсенето също е силно, а сезонният фактор се отразява върху възможностите за производство, отбелязват експерти.

Растящата динамика бе демонстрирана и от последните фючърсни сделки.

Силното търсене на масло е характерно и за американския пазар. Там на първо място основна движеща сила е вътрешният пазар. Активното производство обаче не позволява съществено да се покачат цените, макар те да се забележимо по-ниски, отколкото в конкуриращи ги региони, уточняват експерти.