Съюзът на производителите на ориенталски тютюн в Република България изпрати в писмен вид предложения за допълване на Закона за тютюна и тютюневите изделия до министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Представителите на Съюза настояват предлаганите от тях промени да влязат за обсъждане в комисията по земеделие и гори и да бъдат одобрени в пленарна зала при гласуването на новия закон, съобщи председателят на сдружението Арбен Мименов, който е и кмет на община Сатовча, предаде радио Благоевград.
 
Те настояват промените да влязат в новия закон, а именно да има фиксирани срокове за изкупната кампания, предварителни договори за производство с фиксирани цени, както и срокове за раздаване на семена и амбалаж от фирмите. Производителите на ориенталски тютюни в България настояват за клаузи и срокове, които да задължават фирмите изкупвачи до 30 януари на текущата година да сключват договори с производителите на базата на представено удостоверение от страна на индивидуалния производител, издадено от съответното дружество, в което членува. 
 
Искането гласи още, че фирмите до 15 февруари трябва да приключват с раздаването на семена и те да са само от сертифицирани производители. Договорирането на минималните изкупни цени да става до 20 септември на текущата година, като задължителното условие е това да става между представители на търговските фирми, министерството на земеделието и съответните сдружения. 
 
Фиксираният срок в закона за раздаване на кашони и чулове да е до 15 октомври, съобразно с добивите от декар за съответната сортова група. За следваща реколта тютюн от Сдружението на тютюнопроизводителите настояват да бъдат приети внесените от тях допълнения, които да задължават фирмите до 30-ти октомври да представят на сдруженията и земеделското министерство своите минимални качествени изисквания по сортови групи, в най-малко четири класа, а не в три както беше до сега.