Трябва да се създадат специални програми за развитие на семейните ферми. Самите тези ферми могат да се нарекат социални земеделски стопанства – те осигуряват работна ръка и възстановяват природата. Това каза Милкана Йорданова, председател на Сдружение „Планинско мляко" по повод проблемите на стопаните в планинските райони. 
 
 
Според нея въвеждането на термин за качество „планински продукт“, каквато инициатива поде евродепутатът Момчил Неков, ще реши част от проблема на много малки стопанства в планините.
 
„Вече 25 години се занимавам с млекопроизводство и през всичките тях, тази ценна суровина, която се получава от крави, които са една специална, чудесна селекция планинска порода, каквато е българско родопско говедо – селекция между аборигенната късорога и джърсей, за която държавата е направила милиони инвестиции, за да я селекционира. Тази порода беше ликвидирана – от 26 000 броя в началото на 90-те, до 4 000 – 5 000, които сега се отглеждат на територията на Смолянския регион. 
 
 
Преди 4 години, с помощта на някои неправителствени асоциации успяхме да включим тази порода в списъка на изчезващите и горе-долу тази бройка се запази и сега животните са между 5 000 и 6 000“, каза Йорданова и добави: 
 
„Нашата идея беше да бъдат подпомагани семейните стопанства. През 90-те години частния сектор в Смоянско осигуряваше около 100 т мляко, докато днес е не повече от 15 тона. Затова си мисля, че чрез подхода за термин за качество „планински продукт“ ще доведе до по-добро, защото в момента в планинските райони има много малко продукция – семейните ферми са ликвидирани, а в тези райони няма как да съществува индустриално производство“. 
 
По думите й в планинското селско стопанство има ресурс, който може да се възобнови и да се използва, като след това може се направи обвързване с туризма. Тези малки стопанства могат да бъдат посещавани от туристи и да се създават нови по-здрави отношения между семействата в планината. 
 
„Семейните ферми трябва да получат специален статут, като това би подпомогнало и накарало младите хора да започнат да се занимават с нелекия труд на земеделския производител. И може би тогава ще преработваме местна суровина от планинските ни райони“, добави Йорданова.