Проектите по мярка 4,2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) ще се приемат от 30 ноември до 18 декември, включително. Това става ясно от публикуваната заповед за прием на интернет страницата на Земеделското министерство. 

В Заповедта се посочва, че бюджетът по мярката ще е в размер на левовата равностойност на 100 000 000 евро. 

В този прием няма да се допускат за финансиране интегрирани проекти и проекти за колективни инвестиции, с изключение на разходи за колективни инвестиции на признати групи/организации на производители. 

 

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по ПРСР

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!