Днес, 24 юли е последният срок за прием на проекти по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани от Програмата за развитие на селските райони.
 
Приемът на проекти може да става и по електронен път. Кандидатите трябва да попълнят и подадат в избрана от тях Дирекция на ДФЗ заявления за достъп (по образец) за предоставяена на права за достъп и ползване на електронен модул за съдаване на заявление за подпомагане. 
 
Бюджетът за приетите заявления за подпомагане в периода на прием е в размер на левовата равностойност на 35 000 000 евро. 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!