Провоспособните трактористи ще трябва да имат отделно и шофьорска книжка за поне една друга категория моторни превозни средства, за да познават правилата по обществените пътища и да бъдат равноправни участници в движението.
 
 
Това предвижда проекта на нов Закон за водачите на моторни превозни средства (МПС), който Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува за обществено обсъждане.
 
Сегашната категория Твк – трактори верижни и колесни, се запазва в действащия Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Както и досега обучението и издаването на свидетелства за правоуправление на селскостопански машини ще се организира от министъра на земеделието, храните и горите.
 

За да излезе на пътя обаче трактористът ще трябва да притежава свидетелство за правоуправление поне на мотопед. 

 
„За управление на колесна земеделска и горска техника, и самоходни машини по пътищата, отворени за обществено ползване, водачът трябва да притежава правоспособност за работа със съответната техника в съответствие със Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, и свидетелство за управление, за която и да е от категориите по чл. 4, а за да тегли с тази техника ремарке или прикачен инвентар по пътищата, отворени за обществено ползване – да притежава свидетелство за управление на моторни превозни средства от категории C1E, CE, D1E или DE“, гласи проектът за новия закон.
 
Изпълнителната власт предвижда бъдещият Закон за водачите на моторни превозни средства да стане една от трите части, на които да се раздели материята от действащия Закон за движение по пътищата. Той е приет през 1999 г. и оттогава досега е променян 72 пъти. Според експертите по пътна безопасност тази нестабилност на нормативната уредба не помага за намаляване на произшествията и на броя на жертвите по пътищата.
 
За обществено обсъждане е публикуван и проект на нов Закон за движение по пътищата, предстои изработването и на Закон за моторните превозни средства.
 
Срокът за обществено обсъждане на проекта на Закон за водачите на МПС е до 23 февруари тази година.