Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков беше на посещение в Банско, информират от пресцентъра на общината. В рамките на визитата му се състоя работна среща с кмета на Общината Георги Икономов, в която взеха участие и председателят на Общински съвет Владимир Колчагов, и зам. кметът Александър Мацурев.

 

Министър Греков беше запознат с работата на двете професионални гимназии – по селско стопанство и туризъм и лесотехническата, чиито принципал е Министерството на земеделието и храните. Обсъдени бяха принципни въпроси по отношение на занижения интерес към специалностите, които двете учебни заведения предлагат, както и стопанистването и опазването на сградния фонд.

 

По време на проведената среща е бил дискутиран и един от най-важните за хората от региона на Банско проблем - режимът на напояване от намиращия се в землището на Банско язовир на „Напоителни системи”, както и лошото състояние на водопреносната мрежа.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!