Призната е нова организация на производители на плодове. Тя е с район на дейност област Силистра.
 
 
„Дунав Плод“ ООД беше призната за организация на производители на плодове, със заповед на агроминистъра. 
 
Членовете на организацията са регистрирани земеделски стопани с производство на кайсии, праскови, череши, ябълки и десертно грозде. Организацията е учредена по инициатива на нейните членове за постигане на следните цели: концентрация и пласиране на пазара на произведената продукция от плодове.
 
Както и за нейното планиране и адаптиране към пазарните изисквания, по-специално по отношение на качество и количество, заедно с оптимизиране на производствените разходи и за стабилизиране цените на нейното предлагане.