Внимание пчелари. За да опазите пчелите си е необходимо да ги приберете, за да не пострадат. Причината е, че площи с царевица ще бъдат третирани с препарат срещу плевели. Посевите ще бъдат напръскани с хербицида  „Екип”, като дозата ще е 200 мл/дка, информира dariknews.bg. 

Експерти с анализ за смъртността при пчелите

Пръскането на царевичните ниви ще се прави от 13 юни (четвъртък) до 18 юни (вторник), включително. Като в съобщението се отбелязва, че това ще става от 8:00 ч. до 22.00 ч. 

Пръскането на нивите ще бъде в землищата на местностите Липачката, Чаира, Габровец, Тръстара, Бъчвата, Нежовец, Къшински дол и Смильовец, 

Информацията за третирането е в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Земеделските производители подават уведомления за пръскане по смисъла на тази наредба и в случай на пропуск се налагат глоби между 3000 лв. и 8000 лв.