По оперативни данни на земеделското министерство  са прибрани 1 840,5 хил. тона маслодаен слънчоглед и 2 298,7 хил. тона царевица за зърно, което е съответно с 8,2% и 4,4% повече спрямо отчетеното по същото време на 2016 г.

Производител: И със и без субсидии сме се справяли

При слънчогледа увеличението на продукцията на годишна база се дължи на нарастване на реколтираните площи, съчетано с леко повишение на средния добив, а при царевицата – изцяло на по-високия среден добив от реколта 2017.

По оперативни данни, към 16 ноември 2017 г. производството на дини нараства с 31,8% на годишна база, а това на картофи – с 8,9%. От друга страна, продукцията от пъпеши, пипер и домати намалява с между 6,5% и 31,5%, най-съществено при доматите.

Към момента отчетените средни добиви от картофи и дини са съответно с 9,6% и 6,1% по-високи спрямо реколта 2016, а тези от пипер, пъпеши и домати - с между 5,9% и 16,2% по-ниски.