По Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г. са изплатени над 520 000 лв. (520 424 лв.) на 233 земеделски стопани, по заявени площи общо в размер на 9 659 ха, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. 
 
 
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г.
 
От общо утвърдения бюджет по схемата 1 428 794 лв. сe разпределят за щети настъпили през 2017 г. при 10 % интензитет от производствените разходи, като помощта по видове култури е както следва:
 
- Пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури – до 132,36 лв./ха;
- Ечемик (есенен и пролетен) – до 111,81 лв./ха;
- Слънчоглед – до 119,99 лв./ха; • Соя – до 112,51 лв./ха;
-  Ръж – до 101,13 лв./ха;
- Сорго – до 94,85 лв./ха.
 
Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане, допълниха от фонда.