Птичето месо ще стане за много европейски потребители основен източник на животински протеин през следващите 12 години, показват последните прогнози за перспективата за развитие на земеделието на ЕС за периода 2018-2030 г., пише изданието Meatinfo.

Защо птицевъдството в САЩ има проблем?

Птичето месо е единственото месо, чието производство и потребление значително ще се увеличи в ЕС. До 2030 г. пазарът на месо в ЕС ще зависи от промените в потребителските предпочитания, потенциала за износ, рентабилността,  а пазарът на говеждо месо ще зависи от промените в млечния сектор. Като цяло потреблението на месо в ЕС ще намалява – от 69,3 кг на глава от населението през 2018 г. до 68,6 кг. през 2030 г.

Много фактори ще влияят върху земеделските пазари през следващото десетилетие в ЕС и извън неговите предели. Докладът отчита влиянието на поведението на потребителите на тези пазари. Например потребителите ще станат по-осъзнати при избора на храна, нейния произход и въздействие върху околната среда, както и промяната на климата.

За производителите всичко това ще доведе до увеличаване на разходите за производство, но също така ще даде възможност да диференцират продуктите, добавяйки стойност, едновременно с това понижавайки негативното въздействие върху околната среда. Тази тенденция ще бъде видима в алтернативните системи за производство – местни, органични или други сертифицирани продукти ще започнат да се търсят по-активно.

Колкото до производството на говеждо месо в ЕС, за 2018 г. то се оценява на 8,2 млн. тона. Както се очаква, то ще намалее в бъдеще под влиянието на ниската рентабилност, намаляването на поголовието и спада на търсенето.

При овчето и козето месо, благодарение на повишаване на вътрешното търсене, производството ще се увеличава през периода 2018-2030 г. То ще достигне 950 000 тона през 2030 г. За сравнение през 2018 г. то е на ниво 903 000 тона.

Потреблението на свинско месо в ЕС ще намалее от 32,5 кг на глава от населението през 2018 г. до 31,7 кг през 2030 г. Това понижение ще бъде компенсирано от увеличаване на вноса, който ще продължи да расте със скорост 0,7% годишно през периода 2018-2030 г.

Птицевъдството ще бъде единственият сектор, който ще демонстрира значително увеличаване на производството и потреблението в ЕС. До 2030 г. производството на птиче месо в ЕС ще достигне 15,5 млн. тона. За сравнение през 2018 г. го е 14,2 млн. тона. Световното търсене също ще расте, поддържайки ръста на износа на птиче месо от ЕС.