Министерството на земеделието в Русия предложи да се повиши данъчната ставка за земеделска земя до 10% от кадастралната стойност. Това каза министърът на земеделието Александър Ткачов, съобщи zol.ru.
 
 
"Увеличеният данък върху земята би трябвало да насърчи собствениците и те да предприемат действие – било то да я продадат или да я дадат под аренда“, обясни Ткачов.
 
По думите му това е една от трите законодателни мерки, които ще подобрят ситуацията с изоставената земя в Русия. Ткачов смята, че след въвеждането на тази промяна около 10 млн. ха земя ще започнат да се обработват допълнително.
 
"Особен проблем за всички нас е състоянието на земята. Увеличаването на производствените обеми, увеличаването на добива, е невъзможно без подобряване на качеството на земеделската земя. Земята за руския фермер беше и остава основата на материалния просперитет нашата държава. В същото време виждаме голяма част изоставена земя. Абсолютно реалистично е да успеем да върнем 10 млн. ха и да ги направим обработваема земя. Това обаче може да стане единствено чрез „бутане“ на собствениците, включително и чрез законодателни мерки. Имаме известен опит и ще продължим да подобряваме законодателството в тази посока“, коментира руският министър.
 
Другата мярка ще съкрати времето при управление на земята, когато липсват наследници. Третият законопроект предвижва да опрости процедурата за признаването на нетърсена земя като общинска собственост.